یک سایت وردپرس دیگه

- Advertisement -

آخرین پست ها

فیلم های

مسافرت رفتن

گلکسی اس 10 با سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر در سه نسخه عرضه می‌شود

این بار هیچ کس به کسی نگفت. اساسا، پس از امروز، اگر ما در این خانه فیلم داریم، می توانید به مدت شش ماه زندان باقی بمانید، زیرا ما مجوز فیلمبرداری داریم. ما فقط می خواهیم در خارج از Vlog باشیم. اگر ما می خواهیم فیلم بگیریم، مجوز نیاز داریم، "نیک به جیک و خدمه توضیح داد.